فایل ورد مقاله بررسي رابطه دو تيپ شخصيتي درونگرا و برونگرا با رشد اجتماعي دانشجويان دانشگاه پيام نور آستانه اشرفيه

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله بررسي رابطه دو تيپ شخصيتي درونگرا و برونگرا با رشد اجتماعي دانشجويان دانشگاه پيام نور آستانه اشرفيه دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله بررسي رابطه دو تيپ شخصيتي درونگرا و برونگرا با رشد اجتماعي دانشجويان دانشگاه پيام نور آستانه اشرفيه  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله بررسي رابطه دو تيپ شخصيتي درونگرا و برونگرا با رشد اجتماعي دانشجويان دانشگاه پيام نور آستانه اشرفيه،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله بررسي رابطه دو تيپ شخصيتي درونگرا و برونگرا با رشد اجتماعي دانشجويان دانشگاه پيام نور آستانه اشرفيه :


محل انتشار: کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات رفتاری
تعداد صفحات:14
نویسنده(ها):
علیرضا کارگرقوی بازوجلالی – کارشناس ارشد مدیریت آموزشی، گروه علوم تربیتی دانشگاه پیام نور آستانه اشرفیه
حدیثه اعتمادی پور – کارشناس علوم تربیتی، مدیریت دبستانی و پیش دبستانی

چکیده:
بدون شک یکی از مباحث اصلی و بنیادی علوم روانشناسی و تربیتی ویژگیهای شخصیتی افراد می باشد. تحقیق حاضر به بررسی رابطه دو تیپ شخصیتی برونگرا و درونگرا و رشد اجتماعی دانشجویان دانشگاه پیام نور آستانه اشرفیه می پردازد. شخصیت از طریق آزمون شخصیتی آیزنک و متغیر رشد اجتماعی از طریق پرسشنامه رشد اجتماعی الیس وایتزمن بررسی شد. جامعه آماری تحقیق فوق تمامی دانشجویان مشغول به تحصیل در دانشگاه پیام نور شهرستان آستانه اشرفیه می باشدکه در کل 100 نفر از دانشجویان به عنوان نمونه انتخاب و پرسشنامه بین آنان توزیع گردید. در تجزیه و تحلیل داده ها برای تعیین رابطه بین متغیرهای دو تیپ شخصیتی برونگرا و درونگرا و رشد اجتماعی از ضریب همبستگی پیرسون، و برای مقایسه میانگین های دو گروه مستقل (زن و مرد) و همچنین تیپ شخصیتی (درونگرا و برونگرا) آزمون t بکار گرفته شد. نتایج این تحقیق نشان می دهد دو تیپ شخصیتی برونگرا و درونگرا بر رشد اجتماعی دانشجویان تأثیر دارد اما بین رشد اجتماعی دانشجویان مرد و زن تفاوت معنی داری مشاهده نشد.

توضیحات بیشتر