فایل ورد مقاله نقش دينداري اسلامي در رفتار شهروندي سازماني معلمان

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله نقش دينداري اسلامي در رفتار شهروندي سازماني معلمان دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله نقش دينداري اسلامي در رفتار شهروندي سازماني معلمان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله نقش دينداري اسلامي در رفتار شهروندي سازماني معلمان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله نقش دينداري اسلامي در رفتار شهروندي سازماني معلمان :


محل انتشار: همایش بین المللی مدیریت
تعداد صفحات:20
نویسنده(ها):
تقی زوار – استادیار، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران
موسی پیری – استادیار، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران
رضا فزونی شیره جینی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکدهی علوم تربیتی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

چکیده:
هدف تحقیق حاضر بررسی نقش دینداری اسلامی در رفتار شهروندی سازمانی معلمان می باشد. در دنیای پر رقابت کنونی، سازمانها پیوسته در جستجوی شیوه های جدیدی برای حداکثر رساندن عمکرد و تلاشکارکنان خود هستند. با وجود افزایش استفاده از تکنولوژی اطلاعات، باز هم در عملکرد و کارآیی سازمان ها شکاف وجود دارد. اکنون این اعتقاد راسخ وجود دارد که عملکرد و کارآیی سازمان تا حدود زیادی به تلاشکارکنان که فراتر از الزامات تعریف شده نقش می باشد، بستگی دارد. رفتار شهروندی سازمانی، شامل رفتارهایی است که برای سازمان مفید بوده ولی به عنوان بخشی از عناصر اصلی شغل در نظر گرفته نشدهاست. منظور از دینداری اسلامی نیز، نگرش نظامداری از باورها و اعمال نسبت به امور مقدس از نظر شیعیان است. جامعهی آماری تحقیق حاضر، معلمان دوره ی ابتدایی شهرستان بستانآباد بوده و نمونهی آماری 111نفر که به روش نمونهگیری تصادفی نسبتی انتخاب شدند. برای سنجش متغیرهای تحقیق از پرسشنامههای دینداری اسلامی و رفتار شهروندی سازمانی (OCB) استفاده و برای تحلیل داده های آماری از آزمون همبستگی و رگرسیون استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد، رابطه ی معناداری بین دینداری اسلامی با رفتار شهروندی سازمانی معلمان وجود دارد.

توضیحات بیشتر