فایل ورد مقاله ميزان انطباق برنامه درسي رياضي بر اساس الگوي هدفگذاري برنامه درسي ملي در دوره ابتدايي

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله ميزان انطباق برنامه درسي رياضي بر اساس الگوي هدفگذاري برنامه درسي ملي در دوره ابتدايي دارای 22 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله ميزان انطباق برنامه درسي رياضي بر اساس الگوي هدفگذاري برنامه درسي ملي در دوره ابتدايي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله ميزان انطباق برنامه درسي رياضي بر اساس الگوي هدفگذاري برنامه درسي ملي در دوره ابتدايي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله ميزان انطباق برنامه درسي رياضي بر اساس الگوي هدفگذاري برنامه درسي ملي در دوره ابتدايي :


محل انتشار: نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی
تعداد صفحات:22
نویسنده(ها):
مرضیه دهقانی – دکترای برنامه ریزی درسی، عضو هیات علمی دانشگاه تهران
خسرو صفدری – کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی، دانشگاه آزاد ارومیه

چکیده:
هدف از پژوهش حاضر بررسی میزان انطباق محتوای کتاب درسی ریاضی و راهنمای برنامه درسی ریاضی پایه اول بر اساس الگوی هدف گذاری برنامه درسی ملی میباشد. بر این مبنا ضمن تحلیل محتوای کتابهای مذکور، از دیدگاههای دبیران نیز استفاده شده است. جامعه مورد مطالعه این پژوهش، شامل دو بخش است اول: کتاب درسی ریاضی و کتاب راهنمای برنامه درسی پایه اول ابتدایی که به صورت سرشماری، تمامی دروس کتاب درسی ریاضی اول دوره ابتدایی و از کتاب راهنمای برنامه درسی، نیز کل کتاب مورد تحلیل واقع شد. دوم: تمامی دبیران پایه اول ابتدایی شهرستان ارومیه به تعداد 363 نفر که از این تعداد 105 نفر به عنوان حجم نمونه آماری برآورد گردیده است. از پرسشنامه برای گردآوری داده ها به منظور بررسی نظرات معلمان استفاده گردیده است. همچنین سوالهای پژوهشی علاوه بر روش تحلیل محتوا، به وسیله آمار استنباطی مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج نشان داد که میزان مطابقت محتوای کتاب درسی و کتاب راهنمای برنامه درسی با تعداد اندکی از مقوله های الگوی هدفگذاری برنامه درسی ملی در حد تقریبا متوسط و زیر متوسط و در تعداد بیشتری از مقوله ها میزان مطابقت در حد کم و تعداد قابل توجهی از مقوله ها نیز هیچگونه انطباقی با محتوای کتاب درسی و کتاب راهنمای معلم چه در بخش تمها و چه در صفحات کتاب درسی و کتاب راهنمای معلم نداشته است. با بررسی نظرات معلمان نیز مشخص گردید، میزان مطابقت محتوای تمها و صفحات کتاب درسی با مقوله های الگوی هدفگذاری برنامه درسی ملی(عرصه ها و عناصر) در حد قابل قبولی نیست. یعنی نتایج حاصل شده از طریق تحلیل محتوای کتاب درسی با نتایج به دست آمده از نظرات دبیران همسوست. همچنین میزان پراکندگی پرداختن به مقوله های الگوی هدفگذاری برنامه درسی ملی در کتاب درسی و کتاب راهنمای معلم نیز یکسان نیست.

توضیحات بیشتر