فایل ورد مقاله جذب سم ديازينون توسط نانو ذرات سلولزکونژوکه شده با آليسين

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله جذب سم ديازينون توسط نانو ذرات سلولزکونژوکه شده با آليسين دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله جذب سم ديازينون توسط نانو ذرات سلولزکونژوکه شده با آليسين  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله جذب سم ديازينون توسط نانو ذرات سلولزکونژوکه شده با آليسين،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله جذب سم ديازينون توسط نانو ذرات سلولزکونژوکه شده با آليسين :


محل انتشار: همایش ملی علوم و فناوریهای نوین در صنایع غذایی
تعداد صفحات:14
نویسنده(ها):
ملیحه توتونچی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات یزد، دانشکده کشاورزی، گروه علوم و صنایع غذایی، یزد،ایران
سیدعلی یاسینی اردکانی – استادیار رشته صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات یزد، دانشکده کشاورزی، گروه علوم و صنایع غذایی، یزد،ایران
سیدحسین حکمتی مقدم – استادیار گروه علوم آزمایشگاهی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی، یزد

چکیده:
دیازینون یک سم حشره کش ارگانوفسفره است که ممکن است در مواد غذایی از جمله میوه ها وجود داشته باشد. دراین تحقیق بررسی امکان جذب سم دیازینون توسط نانو ذرات سلولز کنژوکه شده با آلسین مورد مطالعه قرارگرفت. بعداز سنتز نانو ذرات سلولز با روش هیدرولیز اسیدیو کونژوگاسیون آن با کمک کراس لینکر غلظت های مختلف آن درمعرض سم دیازینون قرار داده شد و در زمان ها، دماها وpHهای مختلف میزان جذب سم مورد ارزیابی قرار گرفت همچنین توانایی نانوذرات کونژوگه برای حذف دیازینون در میوه خیار که قبلا با غلظت های مختلف دیازینون آلوده شده بودند نیز در این مطالعه بررسی شد. این مطالعه نشان داد میزان جذب با افزایش غلظت نانوذرات و زمان انکوباسیون افزایش یافت. همچنین دما وpHنیز بر میزان جذب تاثیر گذار بود بنحوی که در دمای 22 درجه نسبت به دمای 33 و 4 درجه میزان جذب بالاتری مشاهده گردید. همچنین جذب درpHبازی بیشتر ازpHخنثی وpHاسیدی بود.بررسی میزان جذب در میوه خیار نیز نشان داد که این نانوذره درون میوه خیار تا 08 درصد می تواند دیازینون را جذب کنند

توضیحات بیشتر