فایل ورد مقاله تحليل کيفي نگرش جامعه ميزبان نسبت به پيامدهاي گردشگري مطالعه موردي: بانه

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله تحليل کيفي نگرش جامعه ميزبان نسبت به پيامدهاي گردشگري مطالعه موردي: بانه دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله تحليل کيفي نگرش جامعه ميزبان نسبت به پيامدهاي گردشگري مطالعه موردي: بانه  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله تحليل کيفي نگرش جامعه ميزبان نسبت به پيامدهاي گردشگري مطالعه موردي: بانه،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله تحليل کيفي نگرش جامعه ميزبان نسبت به پيامدهاي گردشگري مطالعه موردي: بانه :


محل انتشار: اولین همایش بین المللی علمی راهبردی توسعه گردشگری جمهوری اسلامی ایران، چالش ها و چشم اندازها
تعداد صفحات:17
نویسنده(ها):
نرمین نیکدل – کارشناس ارشد پژوهش اجتماعی

چکیده:
تحقق مفهوم پایداری در حوزه گردشگری با هدف حفظ و ارتقای ویژگیهای جامعه میزبان در ابعاد مختلف و بهرهمندی ازمنافع منبعث از گردشگری همواره موردتوجه برنامهریزان بوده است؛ اما در این میان بررسی نحوه درک ساکنان ازگردشگری و اثرات آن حوزهایی مغفول در عرصه برنامه ریزی و توسعه گردشگری بوده است. نگرش ساکنان نسبت به گردشگری تنها بازتاب ادراک آنان از پیامدهای گردشگری نیست بلکه در تعامل میان ادراک ساکنان و مجموعه عواملتأثیرگذار بر نگرش آنان شکل میگیرد؛ بنابراین شناسایی این مهم مستلزم مطالعه کیفی و عمیق با مردمان جامعه میزباناست که روند تحولات صورتگرفته در عرصه گردشگری را شاهد بوده و بهتبع آن توانایی گزارشی طولی از وضعیت توسعهگردشگری در منطقه موردمطالعه را دارند. بر همین اساس پژوهش حاضر درصدد است تا با اتخاذ رویکردی امیک به مطالعه کیفی پیامدهای توسعه گردشگری با تأکید بر ساکنان شهر بانه بپردازد. اطلاعات با استفاده از مصاحبه عمیق با 33 مرد و زن بالای 80 سال ساکن بانه با حداقل 10 سال سابقه سکونت در این شهر گردآوری شد. روش نمونهگیری، به شیوههدفمند نظری است. یافتههای تحقیق حاضر نشان میدهد که جامعه میزبان اثرات و پیامدهای متفاوت فرهنگی، اجتماعی، -اقتصادی، سیاسی و زیستمحیطی را بهعنوان نتیجه تثبیت کارکرد تجاری گردشگری منطقه ارزیابی کردند که نیازمند – ارائه راهبردهایی برای ممانعت از تکبعدی شدن صنعت گردشگری و جذب سرمایههای ملی برای تولید داخلی در منطقه موردمطالعه است.

توضیحات بیشتر