فایل ورد مقاله طراحي روش LAMP براي تشخيص سريع بتالاکتاماز وسيع الطيف (ESBL) خانواده CTX-M_1

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله طراحي روش LAMP براي تشخيص سريع بتالاکتاماز وسيع الطيف (ESBL) خانواده CTX-M_1 دارای 2 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله طراحي روش LAMP براي تشخيص سريع بتالاکتاماز وسيع الطيف (ESBL) خانواده CTX-M_1  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله طراحي روش LAMP براي تشخيص سريع بتالاکتاماز وسيع الطيف (ESBL) خانواده CTX-M_1،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله طراحي روش LAMP براي تشخيص سريع بتالاکتاماز وسيع الطيف (ESBL) خانواده CTX-M_1 :


محل انتشار: اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
تعداد صفحات:2
نویسنده(ها):
شیما اسدی – دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قم، دانشکده میکروبیولوژی، قم، ایران
محمد سلیمانی – دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قم، دانشکده میکروبیولوژی، قم، ایران
کیوان مجیدزاده اردبیلی – گروه پژوهشی ژنتیک سرطان، پژوهشکده سرطان پستان جهاددانشگاهی،تهران، ایران

چکیده:
مقدمه: باکتری های مولد (ESBL) Extended Spectrum Beta Lactamaseعامل عفونت های شدید از جمله عفونت های بیمارستانی، عفونت داخل شکمی، باکتریمی، عفونت های دستگاه ادراری وعفونت های دستگاه تنفسی محسوب می شوندCTX-M-1 یکی از مهمترین ژن های مولدESBLsمی باشد. تشخیص ژن های کد کنندهESBLsبا روش های مختلف فنوتیپی و ژنوتیپی انجام می شود.اخیرأ روش تکثیر هم دمای وابسته به حلقه(LAMP) Loop Mediated Isothermal Amplificationبا کارایی و سرعت بالا،اهمیت زیادی در تشخیص عوامل عفونی پیدا کرده استهدف: هدف از این مطالعه طراحی و راه اندازی روشLAMPبرای تشخیص سریع مولدینESBLنوعCTX-M-1 می باشد. روش: ترادف ژن های مربوط به خانوادهCTX-M-1ازGene bankاستخراج و هم ردیف سازی گردید. با استفاده از ترادف Consensusحاصل، پرایمرهای اختصاصیLAMPطراحی شد. استخراجDNAاز تعدادی جدایه کلینیکی مربوط به باسیل های گرم منفی روده ای که تولیدESBLتوسط آن ها با روش فنوتیپی و روشPCRتأیید شده بود، انجام گرفت.نمونه های استخراج شده، درواکنشLAMPدر شرایط استاندارد و در حضور پرایمرهای اختصاصی طراحی شده، بررسی شدند.

توضیحات بیشتر