فایل ورد مقاله کاربرد سيستم اطلاعات جغرافيايي GIS در مکانيابي استقرار صنايع سنگين مطالعه موردي: بندر ماهشهر و امام خميني

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله کاربرد سيستم اطلاعات جغرافيايي GIS در مکانيابي استقرار صنايع سنگين مطالعه موردي: بندر ماهشهر و امام خميني دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله کاربرد سيستم اطلاعات جغرافيايي GIS در مکانيابي استقرار صنايع سنگين مطالعه موردي: بندر ماهشهر و امام خميني  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله کاربرد سيستم اطلاعات جغرافيايي GIS در مکانيابي استقرار صنايع سنگين مطالعه موردي: بندر ماهشهر و امام خميني،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله کاربرد سيستم اطلاعات جغرافيايي GIS در مکانيابي استقرار صنايع سنگين مطالعه موردي: بندر ماهشهر و امام خميني :


محل انتشار: کنفرانس ملی الکترونیکی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
تعداد صفحات:10
نویسنده(ها):
آرش رحیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی (اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی)، دانشگاه آزاداسلامی واحد اهواز، اهواز، ایران
رضا برنا – عضو هیئت علمی گروه جغرافیا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، اهواز، ایران

چکیده:
توجه به مسأله مکانیابی به منظور استقرار صنایع برای پیشگیری از بحرانهای زیست محیطی محتمل و همچنین استفاده شایسته و پایدار از جمیع امکانات پهنه سرزمین، یکی از موضوعاتی است که در سال های اخیر مورد توجه مسئوولین و بهخصوص سازمان حفاظت محیط زیست قرار گرفته است. هدف از این مطالعه شناسایی مناطق مستعد استقرار صنایع سنگین در بندر ماهشهر و امام خمینی با استفاده ازGIS,ومدل AHPمی باشد. در این تحقیق برای مکانیابی مناطق مناسب صنایع سنگبن از معیارهای اقلیم، عوامل طبیعی، عوامل زیست محیطی و تأسیسات زیربنایی استفاده شده است. نقشه های مربوط به هر یک از عوامل مورد نظر در محیطGIS تهیه و با اعمال مدلAHPتلفیق شدند. در نهایت با اجرای مدل مورد استفاده، منطقه از نظر قابلیت استقرار صنایع سنگین مکانیابی گردید. نتایج پژوهش نشان می دهد که اراضی کاملاًمناسب برای استقرار صنایع34642/85هکتار از اراضی محدوده ی مورد مطالعه را شامل می شود.

توضیحات بیشتر