فایل ورد مقاله تحليل ميزان رضايت گردشگران از بازار مريوان و ارتباط آن با کنش هاي بازاريان در شهر مريوان

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله تحليل ميزان رضايت گردشگران از بازار مريوان و ارتباط آن با کنش هاي بازاريان در شهر مريوان دارای 25 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله تحليل ميزان رضايت گردشگران از بازار مريوان و ارتباط آن با کنش هاي بازاريان در شهر مريوان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله تحليل ميزان رضايت گردشگران از بازار مريوان و ارتباط آن با کنش هاي بازاريان در شهر مريوان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله تحليل ميزان رضايت گردشگران از بازار مريوان و ارتباط آن با کنش هاي بازاريان در شهر مريوان :


محل انتشار: اولین همایش بین المللی علمی راهبردی توسعه گردشگری جمهوری اسلامی ایران، چالش ها و چشم اندازها
تعداد صفحات:25
نویسنده(ها):
سیدهادی کهنه پوشی – دانشگاه فردوسی مشهددکترای جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

چکیده:
صنعت گردشگری با توجه به ایجاد اشتغال و درآمدزایی پایدار خود، به عنوان مهمترین صنعت دردهههای اخیر، رشد سریعی در توسعه اقتصادی جهان داشته است. کارشناسان پیشبینی میکنند درسال 5050 میلادی، این صنعت به سودآورترین صنعت جهان تبدیل شود و از آن به عنوان صادرا نامرئی کهمرکز اقتصادی آن، شهرها و روستاها هستند، نام میبرند. مریوان یکی از نقاط گردشگری کشور است که دارایجاذبه های زیادی بوده و میزبان گردشگران زیادی از نقاط مختلف است. با توجه به موقعیت مرزی این شهر، یکی از جاذبه های آن که کمتر گردشگری از آن دیدن نمیکند، بازار شهر است که دارای اجناس عمدتاً وارداتیاست. با توجه به تأثیرات مثبتی که گردشگران بر جامعه میزبان )مریوان( بر جا میگذارند، معمولاً سنجش میزان رضایت آنان ضروری است. هدف از این تحقیق، بررسی میزان رضایت گردشگران از شهر مرزی مریوانو بازار آن و نیز ارتباط رضایت گردشگران با کنشهای بازاریان در این شهر است. جمعآوری اطلاعات به دو روش اسنادی و میدانی انجام شد. در روش میدانی، برای بررسی میزان رضایت گردشگران و رابطه آن باکنشهای بازاریان، پرسشنامهای طراحی شد که در میان 500 گردشگر به عنوان نمونه تکمیل گردید. به منظور تجزیه و تحلیل دادهها از نرمافزارهایExcel و Spssاستفاده شد. نتایج تحقیق حاکی از رضایت بالای گردشگران از شهر مریوان و بازار آن است. همچنین میان رضایت گردشگران و کنشهای بازارایان رابطه معناداری مشاهده شد

توضیحات بیشتر