فایل ورد مقاله بررسي رابطه سبک رهبري مديران و بلوغ سازماني کارکنان بيمارستان هاي آموزشي شهر ساري در سال 1386

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله بررسي رابطه سبک رهبري مديران و بلوغ سازماني کارکنان بيمارستان هاي آموزشي شهر ساري در سال 1386 دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله بررسي رابطه سبک رهبري مديران و بلوغ سازماني کارکنان بيمارستان هاي آموزشي شهر ساري در سال 1386  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله بررسي رابطه سبک رهبري مديران و بلوغ سازماني کارکنان بيمارستان هاي آموزشي شهر ساري در سال 1386،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله بررسي رابطه سبک رهبري مديران و بلوغ سازماني کارکنان بيمارستان هاي آموزشي شهر ساري در سال 1386 :


محل انتشار: کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات رفتاری
تعداد صفحات:10
نویسنده(ها):
فاطمه تجری – کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی،دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
زیبا محمدی – کارشناس بهداشت عمومی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران
قاسم عابدی – دکترای مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
بیژن شعبانخانی – کارشناسی ارشد آمار و اپیدمیولوژی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران

چکیده:
سابقه و هدف: مدیریت و رهبری از ارکان هر سازمان و جامعه ای است. روش و سبکی که مدیران اعمال می کنند، قطعا می بایست با سطح بلوغ و توانایی زیردستان و نیز اهداف تعیین شده متناسب باشد. برخورد و رفتار مناسب با میزان بلوغ سازمانی، زمینه انگیزش و تمایل لازم جهت بکارگیری توان کارکنان را فراهم می آورد و باعث بهبود و تقویت سازمان ها در دستیابی به اهدافشان می گردد. این پژوهش با هدف تعیین رابطه سبک رهبری مدیران و میزان بلوغ سازمانی کارکنان بیمارستان ها ی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران در شهر ساری صورت گرفت.روش ها: در این پژوهش توصیفی-مقطعی که در سال 1386 انجام شد، 190 نفر (20%) پرسنل بیمارستان های آموزشی به روش نمونه گیری خوشه ای یک مرحله ای و تعداد 28 نفر از مدیران شامل: مدیر بیمارستان، رئیس بیمارستان، مترون و سوپروایزر به صورت سرشماری مورد مطالعه قرار گرفت. ابزار گردآوری داده ها شامل 2 پرسشنامه استاندارد سبک رهبری (توزیع شده در بین پرسنل) و بلوغ سازمانی (توزیع شده در بین مدیران) بود. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش آماری توصیفی و نرم افزار SPSS و آزمون t استفاده شد.یافته ها: سبک رهبری اعمال شده از طرف مدیران بیمارستان ها، سبک رهبری استبدادی-استثماری می باشد. میزان بلوغ سازمانی پرسنل بیمارستان فاطمه زهرا و امام خمینی در محدوده کمتر از متوسط (10-5) می باشد. که سبک رهبری اعمال شده متناسب با سبک رهبری پیشنهادی با توجه به این میزان بلوغ نمی باشد. میزان بلوغ سازمانی پرسنل بیمارستان زارع و بوعلی سینا در محدوده کم (5-0) می باشد که سبک رهبری اعمال شده متناسب با این میزان بلوغ می باشد. بطور کلی سبک رهبری اعمال شده مدیران بیمارستان های آموزشی متناسب با میزان بلوغ سازمانی پرسنل با نمره 76/4 می باشد.نتیجه گیری: میزان بلوغ سازمانی کارکنان در انتخاب سبک رهبری مدیران تأثیرگذار است. بطوریکه هرچه بلوغ سازمانی کارکنان پائینتر باشد، سبک رهبری به سمت سبک اقتضایی وظیفه مداری پیش می رود. بنابراین به مدیران بیمارستان ها پیشنهاد می شود که در اتخاذ سبک رهبری خود به بلوغ سازمانی کارکنان توجه کنند که موجب افزایش انگیزه کارکنان و افزایش اثربخشی و بهره وری بیمارستان ها می شود.

توضیحات بیشتر