فایل ورد مقاله نقش عملکرد خانواده و ابعاد دينداري با خود اثرمندي دانش آموزان پسردوره متوسطه شهر سلماس

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله نقش عملکرد خانواده و ابعاد دينداري با خود اثرمندي دانش آموزان پسردوره متوسطه شهر سلماس دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله نقش عملکرد خانواده و ابعاد دينداري با خود اثرمندي دانش آموزان پسردوره متوسطه شهر سلماس  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله نقش عملکرد خانواده و ابعاد دينداري با خود اثرمندي دانش آموزان پسردوره متوسطه شهر سلماس،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله نقش عملکرد خانواده و ابعاد دينداري با خود اثرمندي دانش آموزان پسردوره متوسطه شهر سلماس :


محل انتشار: همایش بین المللی مدیریت
تعداد صفحات:14
نویسنده(ها):
یعقوب محبوب مناس – مدرس، گروه روانشناسی، دانشگاه پیام نور، سلماس، ایران
صمد رمزی – مربی، گروه روانشناسی ، دانشگاه پیام نور، سلماس،ایران

چکیده:
پژوهش حاضر تحت عنوان نقش عملکرد خانواده وابعاد دینداری با خود اثرمندی دانش آموزان پسر دوره متوسطه شهرسلماس به دنبال تعیین رابطه و سهم نسبی ابعاد دینداری وعملکرد خانواده در خوداثرمندی دانشآموزان دورهمتوسطه شهر سلماس بوده است. مطالعه حاضر از نوع تحقیقات همبستگی بوده است. 204 نفراز دانش آموزان دوره پسر دوره متوسطه سلماس به شیوه نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب وبررسی شدند. داده های بدست آمده با روشرگرسیون چندگانه مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت ومشخص شد بین ابعاد مختلف دیتداری(بعد اعتقادی، بعد عاطفی، بعد پیامدی و بعد مناسکی) با خود اثرمندی دانش آموزان پسر دوره متوسطه رابطه معنی داری وجود داردو از میان ابعادچهارگانه دینداری تنها دو بعد مناسکی و بعد پیامدی توانستند با مقدارR20/39خود اثرمندی دانش آموزان را پیش بینی نمایند. همچنین بین عملکرد خانواده و خوداثرمندی و بین عملکرد خانواده و دینداری دانش آموزان دوره دبیرستان شهرسلماس رابطه مثبت ومعنی داری وجود داشت

توضیحات بیشتر