فایل ورد مقاله طراحي سازه به منظور کاهش بيان ژن کد کننده آنزيم کولين مونو اکسيژناز در گياه آرابيدوپسيس

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله طراحي سازه به منظور کاهش بيان ژن کد کننده آنزيم کولين مونو اکسيژناز در گياه آرابيدوپسيس دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله طراحي سازه به منظور کاهش بيان ژن کد کننده آنزيم کولين مونو اکسيژناز در گياه آرابيدوپسيس  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله طراحي سازه به منظور کاهش بيان ژن کد کننده آنزيم کولين مونو اکسيژناز در گياه آرابيدوپسيس،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله طراحي سازه به منظور کاهش بيان ژن کد کننده آنزيم کولين مونو اکسيژناز در گياه آرابيدوپسيس :


محل انتشار: اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
تعداد صفحات:5
نویسنده(ها):
لیلا باقری – دانشجوی کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی، دانشگاه رازی
زهرا زنگیشه ای – دانشجوی کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی، دانشگاه رازی
هومن سالاری – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه رازی

چکیده:
گیاهان برای زنده ماندن دربرابر تنشهای غیرزیستی ازقبیل خشکی، شوری و گرما راهکارهای مختلفی دارند. یکیاز این راهکارها تولیداسموپروتکتنت ها 1یی مانند گلایسینبتائین است. درتولید این اسموپروتکتنت، آنزیم کولینمونواکسیژناز 2 نقش کلیدی دارد. ثابت شدهاستکه نبود این آنزیم اولین محدودیت برای تولید گلایسینبتائین در گیاهانی استکه قادربه انباشت آن نیستند؛ تنباکو از جمله این گیاهاناست. درتوالی ژنومی گیاه آرابیدوپسیس تالیانا 3 ژنی مشاهده میشود که شبیه ژن کدکننده آنزیم کولین مونواکسیژناز است. برای آگاهیازنقش احتمالی این ژن و آنزیم احتمالی کدشده توسط آن در آرابیدوپسیس مبادرتبه ایجاد گیاهان تراریخته بهمنظور بیشبیانی و کمبیانیژن مزبور نمودهایم. درمقاله حاضر، چگونگی ساخت سازه برای کاهش بیان این ژن 4 گزارش می شود.

توضیحات بیشتر