فایل ورد مقاله تحليل عددي جريان الکترواسموتيک در ميکروکانال

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله تحليل عددي جريان الکترواسموتيک در ميکروکانال دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله تحليل عددي جريان الکترواسموتيک در ميکروکانال  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله تحليل عددي جريان الکترواسموتيک در ميکروکانال،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله تحليل عددي جريان الکترواسموتيک در ميکروکانال :


محل انتشار: اولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری، برق و مکانیک ایران
تعداد صفحات:18
نویسنده(ها):
فائزه اسماعیلی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک تبدیل انرژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
سیدمحمود ابوالحسن علوی – استادیار مهندسی مکانیک تبدیل انرژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
محمدمهدی پورعلی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک تبدیل انرژی دانشگاه فردوسی مشهد
سیدرضا صالح – استادیار مهندسی مکانیک تبدیل انرژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

چکیده:
یکی از روش های نسبتا جدید برای رانش سیال در میکروکانال ها استفاده از پدیده الکترواسموتیک میباشدد بسته به اسیدی یابازی بودن الکترولیت سطح مشترک هر جامد مایعی میتواند دارای بارهای الکترواستاتیکی مثبت یا منفی باشد باردار بودن سطح جامدباعث میشود یک لایب نازک موسوم بب لایب دوگانب الکتریکی در سیال ایجاد شود حضور این لایب از یونها باعث ایجاد یدک پتانسیل الکتریکی در این ناحیب میشود اعمال یک میدان الکتریکی خارجی باعث بب حرکت درآمدن یون ها وبه تبع آن توده سیال خواهد شد در این تحقیق با تحلیل معادلات مربوط با پتانسیل الکتریکی در سیال موسوم با پواسون بولتزمن و ارتباط آن با معادله مومنتوم بافرض شرایط دیبای هوک ، رابطب سرعت بب دست آمد سپس با دانستن رابطه سرعت سیال معادله انرژی به روش عددی حل شد کانتورهای دما نشان می دهد کب با افزایش میدان الکتریکی خارجی، افزایش اختلاف دمای دیواره کانال و سیال ورودی و هم چنینافزایش ارتفاع کانال، طول ورودی گرمایی افزایش مییابد با تحلیل مقادیر طول ورودی یک رابطب تقریبی بین طول ورودی گرمایی وعدد رینولدز جریان بب دست آمد با دانستن پروفیل دمای توسعه یافته عدد ناسلت برای 52 حالت مختلف بدست آمد نمودار ناسلت بر حسب رینولدز نشان میدهد در رینولدز بزرگتر از 52 عدد ناسلت تقریبا برابر 3 می باشد

توضیحات بیشتر