فایل ورد مقاله تحليل نقش گردشگري مذهبي در توسعه سکونتگاههاي روستايي مطالعه موردي:روستاي نوده انقلاب از شهرستان خوشاب

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله تحليل نقش گردشگري مذهبي در توسعه سکونتگاههاي روستايي مطالعه موردي:روستاي نوده انقلاب از شهرستان خوشاب دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله تحليل نقش گردشگري مذهبي در توسعه سکونتگاههاي روستايي مطالعه موردي:روستاي نوده انقلاب از شهرستان خوشاب  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله تحليل نقش گردشگري مذهبي در توسعه سکونتگاههاي روستايي مطالعه موردي:روستاي نوده انقلاب از شهرستان خوشاب،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله تحليل نقش گردشگري مذهبي در توسعه سکونتگاههاي روستايي مطالعه موردي:روستاي نوده انقلاب از شهرستان خوشاب :


محل انتشار: اولین همایش بین المللی علمی راهبردی توسعه گردشگری جمهوری اسلامی ایران، چالش ها و چشم اندازها
تعداد صفحات:18
نویسنده(ها):
زهرا عنابستانی – دانشجوی دکترای جغرافیا و برنامه ریزی شهری
علی اکبر عنابستانی – دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه فردوسی مشهد
آزیتا رجبی – استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران

چکیده:
باورهای مذهبی از گذشتههای دور، نقش عمدهای در استقرار و رونق سکونتگاههای انسانی داشتهاست. بهطوری که ابتدا سبب افزایش حس وابستگی فرد به مکان و تعلق خاطر درونی او به نیرویی فرامادی و سپس مزیتهای اقتصادی را که در نتیجه حضورزائران از دیگر نقاط و احتیاج آنها به کالا و خدمات است، برای وی به وجود آورده است. از این رو، گردشگری مذهبی امروزه در راستای کسب درآمد، همچنین حفظ میراث فرهنگی مورد توجه قرار گرفته است. در این مقاله تلاش شد تا تأثیر گردشگریمذهبی بر توسعه سکونتگاههای روستایی از دیدگاه روستاییان بررسی شود. روش تحقیق در این مطالعه، از نظر هدف، کاربردی واز نظر روش، توصیفی- تحلیلی است. جامعه آماری تحقیق، شامل خانوارهای روستای نوده انقلاب است که طبق سرشماری سال 4136 ، دارای 4616 خانوار و 1103 نفر جمعیت هستند، طبق فرمول کوکران، تعداد نمونه لازم 401 خانوار بهدست آمد. یافتههای مطالعه نشان میدهد که حضور گردشگری مذهبی در روستای مورد مطالعه بیشترین تأثیر خود را با میانگین3/4بر توسعه سکونتگاههای روستایی بر جای گذاشته است. علاوه بر این، نتایج آزمون فریدمن نشان میدهد که این شاخص با آماره3/24ازنظر روستاییان بالاترین اولویت را داراست. با توجه به یافتهها، راهکارهایی شامل تبلیغات، جاذبه های گردشگری امامزاده ابراهیم ع، تدارک فضای موردنیاز برای پارکینگ و اقامت، رعایت حریم بنای مذهبی با دیواره فضای سبز، هماهنگی بین سازمانهای خدمترسان در حوزه گردشگری و غیره پیشنهاد میشود.

توضیحات بیشتر