فایل ورد مقاله طراحي نقشه راه مديريت دانش در ژنتيک قانوني و جنايي براي آينده

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله طراحي نقشه راه مديريت دانش در ژنتيک قانوني و جنايي براي آينده دارای 2 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله طراحي نقشه راه مديريت دانش در ژنتيک قانوني و جنايي براي آينده  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله طراحي نقشه راه مديريت دانش در ژنتيک قانوني و جنايي براي آينده،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله طراحي نقشه راه مديريت دانش در ژنتيک قانوني و جنايي براي آينده :


محل انتشار: اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
تعداد صفحات:2
نویسنده(ها):
سیدمصطفی حسینی – مرکز تحقیقات ژنتیک انسانی ، پژوهشگاه بقیه الله(عج)، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله(عج)، تهران، ایران
محمود تولایی – مرکز تحقیقات ژنتیک انسانی، پژوهشگاه بقیه الله(عج)، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله(عج)، تهران، ایران
محمد زرنوشه فراهانی – مرکز تحقیقات ژنتیک انسانی، پژوهشگاه بقیه الله(عج)، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله(عج)، تهران، ایران
سجاد حبیبی آذریان – مرکز تحقیقات ژنتیک انسانی، پژوهشگاه بقیه الله(عج)، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله(عج)، تهران، ایران

چکیده:
مقدمه: از حدود یک قرن پیش تا کنون، علم ژنتیک انقلابی را در حوزه های زیست شناسی به وجود آورده است. علم ژنتیک به دلیل ماهیت بین رشته ای بودن خود، ارتباط تنگانگی با سایر علوم دارد. به طوریکه سبب شده تا سیاست گذاری علمی و فناوری در این عرصهنیازمند شناسایی آنتولوژی دانش، نقاط داغ دانشی، شبکه پژوهشگران در زیر حوزه دانش ژنتیک باشد. ارایه یک مدل نقشه راه دانش درمراکز تحقیقاتی و مراکزR & Dدر سطح کشور ضروری به نظر میرسد. علم ژنتیک قانونی و جنایی یکی از زیر حوزه های دانش ی درزمینه ژنتیک محسوب می گردد. هدف: در این مطالعه سعی شده است تا یک مدل مفهومی و نیز الگویی کاربردی به منظور تهیه نقشه راه دانش ژنتیک در مراکز تحقیقاتیکشور ارائه گردد. روش: در مطالعه توصیفی حاضر، در آغاز آنتولوژی دانش ژنتیک جنایی تعریف گردید و در ادامه نقشه مربوط به فرآیند شناسایی، کسب و تحلیل فرآیندی پیرامونی آنWBSمدل سازی شد. شناسنامه دار کردن زیر حوزه های ژنتیک جنایی جزء تکنیک های پیچیده در طراحی و ترسیم نقشه مدیریت دانش می باشد. مکانیسم های ارتباطاتی در زیر حوزه های دانش ژنتیک جنایی شامل مارکر های مولکولی درDNAداخل هسته ونیزDNA میتوکندریایی، مسائل قانونی و اخلاقی، تکنیک ها و روش های شناسایی مولکولی تبیین گردید. درنهایت، نقشه دانش ژنتیک جنایی بر اساس نیاز کاربران اعتبار سنجی شد. نتیجه: واژگان فنی استاندارد، مختصات نقشه دانش ژنتیک جنایی، طراحی سیستم الکترونیکی جهت دانش جمع آوری شده، ترسیم شبکه دانشی و منابع تامین و هدایت آن استخراج گردید.

توضیحات بیشتر