فایل ورد مقاله روش شناسي سطح پاسخ : تحريک کشت سوسپانسيون سلولي نعنافلفلي Mentha piperita با استفادها زنانوذرات اکسيد روي و نقره

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله روش شناسي سطح پاسخ : تحريک کشت سوسپانسيون سلولي نعنافلفلي Mentha piperita با استفادها زنانوذرات اکسيد روي و نقره دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله روش شناسي سطح پاسخ : تحريک کشت سوسپانسيون سلولي نعنافلفلي Mentha piperita با استفادها زنانوذرات اکسيد روي و نقره  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله روش شناسي سطح پاسخ : تحريک کشت سوسپانسيون سلولي نعنافلفلي Mentha piperita با استفادها زنانوذرات اکسيد روي و نقره،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله روش شناسي سطح پاسخ : تحريک کشت سوسپانسيون سلولي نعنافلفلي Mentha piperita با استفادها زنانوذرات اکسيد روي و نقره :


محل انتشار: همایش ملی علوم و فناوریهای نوین در صنایع غذایی
تعداد صفحات:9
نویسنده(ها):
عقیل قربانی – دانشجوی کارشناسی ارشدبیوتکنولوژی کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
مهدی قربانی – دانشجوی کارشناسی ارشدبیوتکنولوژی کشاورزی دانشگاه تهران

چکیده:
کشت سوسپانسیون سلولی نعنافلفلی Mentha piperita اسانس و ترکیبات افزودنی غذایی و دارویی کاربردی مختلفی تولید می کند هدف ازاین مطالعه استفاده ازنانوذرات اکسید روی ZnO-NPs ونقره Ag-NPs به عنوان الیسیتور به منظور بهینه سازی اسیدرزمارینیک بهعنوان مهمترین متابولیت ثانویه درکشت سلولی این گیاه به روش سطح پاسخ بود دراین پژوهش اعمال غلظت های مختلف نانوذرات اکسید روی و نقره 0-100mg/l برتولید اسیدرزمارینیک درکشت سلولی بااستفاده ازطرح مرکب مرکزی موردمطالعه قرارگرفت طراحی و تجزیه و تحلیل ازمایش بااستفاده نرم افزار Expert-Design® 700 صورت گرفت نتایج حاصل ازاین تحقیق نشان داد باکاربرد 120mg/Lنانوذره نقره و 70mg/Lنانوذره اکسید روی بهینه ترین میزان اسید رزمارینیک بامیزان 94/15mg/g DW بانقطه مطلوبیت 0/744 بدست آمد

توضیحات بیشتر