فایل ورد مقاله نقاشي ابزاري براي پي بردن به ميزان احساس،ارزش خود(سلف استيم) دردانش آموزاستثنايي

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله نقاشي ابزاري براي پي بردن به ميزان احساس،ارزش خود(سلف استيم) دردانش آموزاستثنايي دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله نقاشي ابزاري براي پي بردن به ميزان احساس،ارزش خود(سلف استيم) دردانش آموزاستثنايي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله نقاشي ابزاري براي پي بردن به ميزان احساس،ارزش خود(سلف استيم) دردانش آموزاستثنايي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله نقاشي ابزاري براي پي بردن به ميزان احساس،ارزش خود(سلف استيم) دردانش آموزاستثنايي :


محل انتشار: نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی
تعداد صفحات:16
نویسنده(ها):
مهدیه سیدزاده اقدم – کارشناس ارشد زبانشناسی ،کارشناس توانبخشی آموزش وپرورش استثنایی
فخرالسادات موسوی – کارشناس کودکان استثنایی، سرپرست آموزشی
مژگان کربلایی – کارشناس روانشناسی بالینی ،مشاور آموزش وپرورش استثنایی شهرتهران

چکیده:
نقاشی ابزاری برای پی بردن به میزان احساس ارزش خود)سلف استیم( دردانش آموزاستثنایی نقاشی زبان کودکان است . کودکان بر خلاف بزرگسالان هستند . آنها از طریق نقاشی کشیدن، قصه گویی، بازی کردن شناخته می شوند . نقاشی به ما کمک می کند تا به دنیای درونی و روح کودک پی ببریم و بدانیم چه نیازهایی دارد ؟ آیاکودک ناسازگار یا بیمار است ؟ در بزرگسالی می خواهد چه کاره شود ؟ زمینه های شخصیتی کودک چگونه است؟ میزان سلف استیم وخودارزشی کودک چه میزان است ؟ لطفاً توجه داشته باشید که ارزیابی شخصیتی وروانشناسی کودک دراین پژوهش ازروی نقاشی شان به دو صورت انجام می گیرد نخست موضوع آزاد یعنی شما به کودک موضوع نقاشی نمی دهید و خودش آزادانه نقاشی می کند دیگری موضوعی تعیین شده وخاص که با توجه به شرایط محیطی وزیستی کودک انجام می گیردالبته درنحوه ارزیابی باتوجه به موضوع پژوهش سن وهوش وجنس بچه ها بنابه گفته فراری تفاوتهایی وجود داردوپژوهشگرمیتواندبه کمک دانش پیش زمینه ای خود ومهارتهای شناختی کودکان سوژه های موردنظر خود راارائه کند اما انچه که مهم است این است کههمواره یکی از راهها و وسایل پرورش کودکان که معمولاً کمتر مورد توجه قرارمی گیرد و قبل ازهروسیله وپیش ازهر چیزدیگرمی تواند بهشناخت واموزش کودک کمک کند نقاشی است. همیشه رنگ وتصویربیش ازهرچیزدیگرذهن بچه را متوجه خود می کندودرعین حال وسیله ای است که بچه قبل ازهرچیزمی تواند به خلق آن بپردازد.برای درک رنگ وتصویرکافی است که چشم بببیند وبرای خلق آن کافی است که بچه دست در رنگ کند وآن رابر درودیوار یا روی هر چه که دم دستش باشد حتی به سروصورت ولباس خود بمالد.اگر نقاشی عمیق ترین وسیله شناخت و آموزش کودک نباشد میتوان گفت یکی ازمهمترین وسیله های شناخت و آموزش اوست.

توضیحات بیشتر