فایل ورد مقاله تحليل وضعيت بازاريابي و اطلاعرساني بيمارستانهاي منتخب گردشگري سلامت ايران

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله تحليل وضعيت بازاريابي و اطلاعرساني بيمارستانهاي منتخب گردشگري سلامت ايران دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله تحليل وضعيت بازاريابي و اطلاعرساني بيمارستانهاي منتخب گردشگري سلامت ايران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله تحليل وضعيت بازاريابي و اطلاعرساني بيمارستانهاي منتخب گردشگري سلامت ايران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله تحليل وضعيت بازاريابي و اطلاعرساني بيمارستانهاي منتخب گردشگري سلامت ايران :


محل انتشار: اولین همایش بین المللی علمی راهبردی توسعه گردشگری جمهوری اسلامی ایران، چالش ها و چشم اندازها
تعداد صفحات:20
نویسنده(ها):
معصومه توانگر – دانشجوی دکترای جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه شهید چمران اهواز؛ مربی و عضو هیأتعلمی جهاد دانشگاهی مشهد
علیرضا معینی – کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی و پژوهشگر پارهوقت جهاد دانشگاهی مشهد

چکیده:
مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی- تحلیلی از وضعیت اطلاعرسانی و بازاریابی بیمارستانهای منتخب گردشگری سلامت ایران است که در سال 0210 انجام شده است. بهمنظور تحلیل و بررسی وضعیت کنونی گردشگری سلامت در ایراناز اسناد و منابع مکتوب و همچنین مصاحبه با افراد صاحبنظر در حوزه گردشگری سلامت استفاده شد. با توجه به نقش اساسی بیمارستانها و مراکز درمانی در اراهه خدمات پزشکی و درمانی و اهمیت موضوع اطلاعرسانی و کیفیت آن در تصاحببازار گردشگری سلامت، وضعیت اطلاعرسانی این مراکز، در بازه زمانی مشخص، در فضای مجازی بررسی و نتایج آن از طریق نرمافزار آماریSPSSتوصیف و تحلیل شد و سوس مؤلفههای موردبررسی در این سایتها رتبهبندی شد. نتایج تحقیق نشان میدهد که بازاریابی الکترونیکی مراکز درمانی ایران فاقد استانداردهای لازم و کافی اطلاعرسانی معرفی مقصد گردشگری سلامت به مخاطبان خود بوده و پیوندهای الکترونیکی مناسبی برای بازاریابی در سطح جهانی برقرار نشده است.

توضیحات بیشتر